SOMETENT de CATALUNYA
Pau, Pau i Sempre Pau

Galerías de Fotos

Carnet Sometent de Catalunya
3 Fotos - 17 08 2013
Banderes, banderins i estandarts
1 Fotos - 16 08 2013
Pins
6 Fotos - 22 11 2012
 


sometent-cat@hotmail.comTots els drets reservats


Copyright


Sometent de Catalunya
(ASC)Nota informativa:


Es recorda que la mala utilització del carnet és
reponsabilitat totalment i íntegra del titular d'aquest,
com també ho és el logotip, propietat del Sometent de Catalunya
i que la seva pèrdua,robatori, etc. s'ha de notificar
d'immediat a la Secretaria General.


Us recordem que no existeixen delegacions ni
representacions de cap classe fora de Catalunya

_____________________________________

Secretaria General
sometent-cat@hotmail.comImágenes de rosas negras y lazos negros de luto para descargar gratis